Reconnective Healing vanuit het perspectief van de moderne celbiologie

Ik lees momenteel het boek van Bruce Lipton: De biologie van de overtuiging (Biology of belief). Het is een razend interessant boek (en soms ook ingewikkeld voor de niet biologen onder ons, zoals ik) over de moderne celbiologie en de invloed van de omgeving op onze genen. Zo blijkt uit onderzoek dat wanneer een kind geadopteerd wordt in een familie waarin veel kanker voorkomt, dit kind evenveel kans heeft om de ziekte te krijgen als de andere leden van het gezin. Genen lijken hier niet de bepalende factor te zijn, eerder de omgeving aldus Lipton. Zijn visie vanuit het perspectief van de moderne celbiologie plaatst Reconnective Healing voor mij in een nieuw perspectief, vandaar dat ik hierover graag wil delen op deze plek.

Wat Lipton zegt (een zeer korte impressie van de eerste 4 hoofdstukken van zijn boek)
Onderzoekers hebben ontdekt dat iedere celmembraan een soort antennes heeft (receptor eiwitten) waarmee de cel informatie uit de omgeving kan aflezen. Niet alleen informatie uit fysieke stoffen (zoals medicijnen) maar ook uit energievelden van elektromagnetische trillingen zoals licht, geluid en radiofrequenties. Als de antenne resoneert met de energietrilling uit de omgeving verandert het eiwit en daarmee het gedrag van de cel. Lipton geeft aan dat dit een wetenschappelijke fundering vormt voor de energetische geneeskunst zonder medicijnen.

Voortbordurend op de ´receptor eiwitten´ in de celmembranen en de geneeskunde. De medische wereld maakt gebruik van deze kennis door medicijnen te ontwikkelen en voor te schrijven bij klachten. Het probleem is dat daarbij wordt uitgegaan van het lineaire Newton denken en niet van het kwantum/holistische denken.
Lipton beschrijft in zijn boek hoe de neveneffecten van medicijngebruik voortkomen uit dit lineaire denken. Een redelijk onschuldig voorbeeld hiervan zijn anti histamine medicijnen die we gebruiken op het moment dat we last hebben van allergische reacties zoals bijvoorbeeld bij hooikoorts. Bij een allergische reactie komt er in het lichaam heel plaatselijk histamine vrij, wat een ontstekingsreactie teweegbrengt. Een anti-histaminepreparaat werkt ontstekingsremmend, waardoor de allergische reactie verdwijnt. Neveneffect is dat je er ook heel slaperig van kan worden. De reden hiervan is dat het anti-histaminepreparaat niet lokaal maar door het hele lichaam heen gaat. Anti-histamine in de hersenen heeft een niet gewenst effect op het zenuwstelsel. Het vertraagd de bloedtoevoer, met slaperigheid en sufheid als gevolg.
Dit is vervelend, maar redelijk onschuldig. Dat geldt niet voor alle neveneffecten van medicijnen. Zo blijkt dat bijvoorbeeld hormoonvervangende therapie (HRT therapy), toegepast om de symptomen in de menopauze te verlichten, storende neveneffecten heeft die tot hart- en vaatziekten en functiestoornissen in het zenuwstelsel kunnen leiden (zoals een beroerte).

Ik moet zeggen dat ik behoorlijk schrok toen ik las dat uit onderzoek blijkt dat iatrogene ziekten, dwz ziekten die het gevolg zijn van een medische behandeling, in de top 3 staan van doodsoorzaken in de VS (en hier zal dat dan niet veel anders zijn denk ik). Om een idee te geven, het laatst beschreven onderzoek in zijn boek uit 2003, spreekt over meer dan 300.000 sterfgevallen per jaar in de VS!

Inmiddels wordt de kennis van de kwantumfysica (als tegenhanger van het lineaire Newtondenken) omarmd als het gaat om nieuwe technologie. Denk aan de atoomenergie, computers, CAT scan apparatuur, lasers, mobiele telefoons etc.
Als je bedenkt dat veel ziekten, zoals bijvoorbeeld kanker, hun oorzaak vinden op moleculair niveau (op micro niveau zijn het eerst de stamcellen die aangetast zijn voordat het op macroniveau in de vorm van bv een tumor zichtbaar wordt), zou je denken dat de medische zorg en vooral de patiënten er toch enorm bij gebaat zouden zijn om de kwantumfysica te omarmen voor nieuwe interventies. Dit soort onderzoek is slechts mondjesmaat aanwezig. Waarom? Twee woorden: Farmaceutische Industrie.

Er zijn wel enkele onderzoeken, zoals van biofysicus CWF Mc Claire, waaruit blijkt dat energiesignalen 100x meer efficiënt en oneindig veel sneller zijn dan fysieke chemische signalen. Alleen de resultaten van dit soort onderzoek komen niet in de lesstof van artsen terecht. Zonder onderbouwend onderzoek blijven de op energie gebaseerde genezingsmethoden officieel het etiket ‘onwetenschappelijk’ opgeplakt krijgen en blijft het buiten de reguliere medische wetenschap.

Echter, je kunt de basis voor de energetische geneeskunst leggen via wetenschappelijk onderzoek, maar dat is niet de enige weg. Op dit moment zie ik dat de basis voor de energetische geneeskunst gelegd wordt via de ervaringen van de klanten/patiënten. Steeds meer mensen gaan, wanneer zij fysieke of emotionele klachten ervaren, op zoek naar andere manieren om hun innerlijke balans te herstellen. De positieve ervaringen van deze groeiende groep mensen en de toenemende vraag naar dit soort interventies zal in mijn beleving uiteindelijk een solide basis leggen voor de kwantumgeneeskunde.

Om met de woorden van Dr. Joe Dispenza te spreken: ‘We should never wait for science to give us permission to do the uncommon; if we do, then we are turning science into another religion. We should be brave enough to contemplate our lives, do what we thought was “outside the box,” and do it repeatedly. When we do that we are on our way to a greater level of personal power.’

Toch blijft mijn wens dat beide werelden elkaar zullen ontmoeten,simpelweg omdat ik geloof dat ze elkaar aanvullen en versterken.

Wat mij aanspreekt in de holistische of kwantum geneeskunde
Wat mij aanspreekt is dat zij de symptomen erkent als zijnde signalen van het lichaam om ons iets duidelijk te maken. Daar waar het innemen van de pil gericht is op het wegnemen van het symptoom (je hebt hoofdpijn en dus neem je een pijnstiller) kijkt de holistische geneeskunst ook naar diepere oorzaken en onze mogelijke persoonlijke betrokkenheid in het ontstaan van de symptomen. Met het overmatig gebruik van medicijnen nemen we vrijaf van onze persoonlijke verantwoordelijkheid.

Een mooi citaat over dit onderwerp wat het bij mij heel duidelijk maakte is het volgende:
‘Onze obsessie met medicijnen herinnert me aan een baantje bij de autodealer dat ik had toen ik op de Universiteit zat. Om half vijf op een vrijdagmiddag kwam een woedende vrouw de zaak binnen. Het lampje voor ‘onderhoudsbeurt’ in haar auto knipperde, terwijl de wagen al verschillende keren voor dat probleem was nagekeken. Wie wil er nu om half vijf op een vrijdagmiddag aan een hardnekkig probleem werken en met een woedende klant te maken hebben? Iedereen zweeg, behalve één mecanicien die zei: ‘ik zal er wel even naar kijken.’ Hij reed de auto naar binnen, kroop achter het dashboard, haalde het lampje uit het controlelichtje en gooide het weg. Vervolgens opende hij een blikje fris en stak een sigaret op. Na een gepaste tijd, waarin de klant dacht dat hij de auto repareerde, kwam de mecanicien terug en vertelde de vrouw dat haar auto klaar was. Enthousiast over het feit dat het waarschuwingslampje niet meer knipperde, reed de vrouw blij weg in de avondschemering. Hoewel de oorzaak van het probleem nog steeds aanwezig was, was het symptoom verdwenen.
Op dezelfde manier onderdrukken medicijnen de symptomen van het lichaam, de meeste zonder de oorzaak van het probleem aan te pakken.’ (Bruce Lipton (2007), De biologie van de overtuiging, p.123)

Lipton en Reconnective Healing
Reconnective Healing is gericht op het herstellen van de innerlijke balans en activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Het is geen behandeling van een bepaalde ziekte en vervangt ook nooit de bezoeken aan een reguliere arts. Een veelgehoorde uitspraak: ‘als u een been breekt, bel niet mij, maar ga naar het ziekenhuis om het been te laten zetten.’ Daarna kan een Reconnective Healing overigens wel ondersteunend werken in het genezingsproces.

De kracht van Reconnective Healing heb ik zelf ervaren en ook als practitioner bij mensen gezien die bij op de massagetafel plaatsnamen. Dus ik weet dat het werkt. Wat ik zo bijzonder vind aan deze informatie van Lipton, is dat het vanuit biologisch perspectief een tipje van de sluier oplicht en me laat zien wat er (kennelijk) gebeurt tijdens een Reconnective Healing, waardoor een healing kan plaatsvinden. Dat er (heel simpel gezegd), in contact met de frequenties, op celniveau informatie wordt ontvangen en verwerkt, waardoor het gedrag van de cel verandert. Op basis van de vele ervaringen kunnen we voorzichtig zeggen dat de cellen onder invloed van de informatie uit de frequenties kennelijk zodanig veranderen dat de disbalans verdwijnt.
Ik zeg nadrukkelijk ‘voorzichtig’, want het is geen wetenschappelijk onderzoek, dus we kunnen niet generaliseren. Op dit moment zijn het ervaringen van verschillende mensen over de wereld en ieder heeft zijn eigen ervaring en ik weet niet wat jouw ervaring zal zijn.

Om met een (voor mij krachtig) citaat van Eric Pearl te eindigen:
´For an illness to be “cured,” the associated physical symptoms must vanish. For an illness to be “healed,” however, those symptoms may or may not still be there. A blind man, for example, not only may be blind, but also may be chronically depressed about being blind. He may live a reclusive and lonely existence as a result. If this man is “cured,” he will be able to see. If he is “healed,” he may or may not be able to see. He may, however, suddenly feel peaceful about being blind, and he may suddenly feel motivated to go out into the world. Unlike a cure, a healing is not a result-oriented experience. Instead, it is an opening to transformation on the mental, spiritual, emotional, and/or physical levels.

By simply opening to the universal intelligence and allowing the healing frequencies to come through, people can receive what they need instead of merely what we think they should have. Sometimes people receive a healing for the problem they are addressing, and sometimes they receive a healing for an unrelated problem. Sometimes they notice just the physical healing, when in actuality they may be receiving an emotional, spiritual and mental healing as well. Sometimes the change is not apparent for weeks or months, and on occasion the person does not notice a change at all. Based on reports from healing recipients around the world, however, the healings appear to be fairly instantaneous and permanent. The Reconnection is never about directing, manipulating, or otherwise attempting to force a healing. It is simply about opening the door for an individual to access and receive that which comes through – a healing uniquely customized by the intelligence of the universe.´

Advertenties