De kracht van verbinding in de zorg bij Kanker

Mijn aandacht voor kanker werd zo´n 15 jaar geleden gewekt toen ik het van nabij meemaakte. De laatste tijd heb ik me meer verdiept in de kwantumwetenschap en hoe de verbinding tussen de reguliere en kwantumwetenschap de patiënt (en zijn naaste omgeving) ten goede kan komen.

Mijn droom? Samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg bij kanker. Het beste uit beide werelden verenigd, zodanig dat de patiënt de meest optimale zorg krijgt. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden tot energetische ondersteuning tijdens chemotherapie.

Kanker vanuit de kwantumwetenschap bezien 
Voor de kwantumwetenschap is de kankercel het effect van processen op moleculair niveau. Het zijn eerst de stamcellen die worden aangetast, voordat de kanker op macroniveau in de vorm van een tumor zichtbaar wordt.

Celbioloog Bruce Lipton beschrijft hoe iedere celmembraan antennes heeft, waarmee de cel informatie uit de omgeving afleest. Resoneert de antenne met deze informatie dan verandert het eiwit en daarmee het gedrag van de cel. Dit proces van informatie uitwisseling kan de gezondheid bevorderen of tot ziekte leiden. Er is onderzoek waaruit blijkt dat wanneer een kind geadopteerd wordt in een familie waarin veel kanker voorkomt, dit kind evenveel kans heeft om de ziekte te krijgen als de andere leden van het gezin. Oftewel, de informatie uitwisseling bepaalt welke genen geactiveerd worden en daarmee is het dus de omgeving die bepalend is voor het al dan niet ontstaan van een ziekte als kanker, aldus Lipton.

Het gaat hierbij niet alleen om informatie uit fysieke stoffen (zoals medicijnen), maar ook om informatie afkomstig uit energievelden van elektromagnetische trillingen zoals licht, geluid en radiofrequenties. Zo laat biofysicus CWF Mc Claire, in haar onderzoek zien dat energiesignalen 100x meer efficiënt en oneindig veel sneller zijn dan fysieke chemische signalen. Deze bevindingen liggen aan de basis van de energetische geneeskunst zonder medicijnen.

Wij zijn licht en voeden ons met licht
Dichter bij huis, werkt de Haarlemse complementaire huisarts dr. H. Moolenburgh al sinds 1952 met kankerpatiënten vanuit de terreingeneeskunde. Moolenburgh, een man met een brede schat aan kennis en ervaring, zegt dat er altijd kankercellen in ons lichaam aanwezig zijn, maar slechts tot kanker leiden wanneer het weefsel een gunstig terrein biedt voor de kanker om in te leven.

In een van zijn lezingen werd ik gegrepen door wat hij vertelde over ‘licht’ als onderdeel van de therapie. Met behulp van Kirlianfotografie laat hij zien dat we allemaal licht uitstralen. En, zo zegt hij, wij voeden ons ook met licht. Dit licht geeft ons energie en structuur. Gifstoffen daarentegen zijn lichtrovers, waarmee de structuur verdwijnt en er chaos overblijft. Een chaos die ook in de kankercel bestaat. Hij benadrukt daarom, dat het van belang is voedsel met een hoge ‘licht’ waarde tot ons te nemen (bijvoorbeeld uit de rauwe delen van de verse plant en uit aloë vera). Zijn visie is dat dit ‘licht’ helend werkt op het weefsel waarin de kanker gedijt, waardoor de kanker blijvend kan genezen.

De inzichten van Dr. Moolenburgh over licht deden mij direct denken aan Reconnective Healing®. De frequenties van energie, licht en informatie, die kenmerkend zijn voor Reconnective Healing®, activeren ons zelfgenezend vermogen en herstellen onze innerlijke balans, zo weten we uit de ervaringen. Zouden deze lichtfrequenties dezelfde helende werking hebben als het licht waar Dr. Moolenburgh over spreekt? Om eerlijk te zijn, we weten het (nog) niet. Maar wat weten we wel?

De invloed van energetische sessies tijdens chemotherapie
We weten dat er tijdens een energetische sessie, met bijvoorbeeld Reiki of Reconnective Healing®, op celniveau informatie uitwisseling plaatsvindt, zoals Lipton beschrijft. In een artikel op naturalnews.com beschrijft Caryn Connolly het effect van energetische ondersteuning op patiënten tijdens chemotherapie. De patiënten gaven aan minder last te hebben van misselijkheid, vermoeidheid en pijn, zich meer ontspannen te voelen en beter te kunnen slapen. In Amerika zijn er inmiddels zo’n 75 ziekenhuizen die energetische sessies aanbieden als onderdeel van Integratieve Therapie.

Onderzoek naar Reconnective Healing
Dr. Konstantin Korotkov is één van de onderzoekers die wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar de effecten van Reconnective Healing®. Hij laat in verschillende onderzoeken zien dat Reconnective Healing® een harmoniserend effect heeft op zowel onze emoties (vermindering van depressie, verwarring en boosheid) als op onze fysieke systemen, zoals bloeddruk, stofwisseling en het immuunsysteem. Daarnaast meet Korotkov een vermeerdering van het energieveld dat ons omringt. Dit betekent dat na een healingsessie de donkere plekken in het licht dat we uitstralen (te meten met o.a. Kirlianfotografie) weer met licht gevuld zijn.

Kwantumwetenschap in de medische wereld
Hoewel de kennis van de kwantumwetenschap breed wordt toegepast binnen de nieuwe technologie in computers, CAT-scan apparatuur, mobiele telefoons etc. is haar invloed binnen de medische zorg nog nihil. Daarentegen is er een steeds grotere groep mensen, die ervoor kiest om breder te kijken en gezondheid holistisch te benaderen. Een voorbeeld hiervan zijn de hierboven genoemde energetische sessies, maar vanzelfsprekend is er meer mogelijk. Zou het niet mooi zijn als deze beweging ertoe leidt dat de verbinding tussen de reguliere en kwantumgeneeskunde (sneller) tot stand komt?

Stefanie Bussing biedt onder meer voor kankerpatiënten en hun naasten ondersteuning in de vorm van Counselinggesprekken, Reconnective Healing® sessies en Familieopstellingen. Zij werkt vanuit haar Counselingpraktijk Be all you can Be en is aangesloten bij Bewust Haarlem. Meer informatie over haar en haar diensten is te vinden op www.beallyoucanbe.nl en www.thereconnection-haarlem.nl.

Advertenties